Ny forskning: Hvorfor får vi ikke fart på havvind?

I forbindelse med en ny forskningsrapport i samarbeid bed SINTEF og NTNU ble Håkon Endresen Normann og Jens Hanson intervjuet av Energi og Klima.

Intervjuet tar det utgangspunktet at fornybar energi er en nøkkel for at klimapolitikken skal kunne lykkes og den globale oppvarmingen bremses. Utviklingen av fornybar energi som havvindindustrien er en del av kan skape problemer for petroleumsavhangige land som Norge. Samtidig har det vært en ambisjon fra industrien selv og fra myndigheten å bygge opp en norsk leverandørindustri til havvind.

Kompetanser og vindressurser gir Norge et godt utgangspunkt. Men andre forhold er mindre gunstige. I dette intervjuet snakker Håkon Endresen Normann om hvor utfordringene ligger basert på funnene fra rapporten" Conditions for growth in the Norwegian offshore wind industry. International market developments, Norwegian firm characteristics and strategies, and policies for industry development."

Les hele intervjuet her.

Rapporten finnes her.

Publisert 20. mai 2019 12:15 - Sist endret 20. mai 2019 12:15