Hva er verdien av et tonn CO2?

Når transportsektoren ønsker å enes om en CO2-pris bør vi alle følge med, skriver TIK-stiepndiat Irene Øvstebø Tvedten i Dagens Næringsliv 3.juni.

Bilde: Irene Tvedten.

Kritikere mener at dagens CO2-pris i kost-nytte-analyse er for lav, skriver Tvedten. Hun oppfordrer oss til å følge med når transportsektoren nå vurderer å enes om en ny CO2-pris, selv om diskusjonene preges av samfunnsøkonomisk terminologi. Prisen har nemlig en rolle å spille når milliardinvesteringer skal planlegges og utredes.

Les hele artikkelen på dn.no.

Publisert 4. juni 2019 14:35 - Sist endret 4. juni 2019 14:35