Aper fra jungelen ble forsøksdyr i Norge

"På 1960- og 70-tallet var aper så ettertraktet i forskningen at hele bestander holdt på å bli utryddet. Flere enn 700 aper endte sin ferd i norske laboratorier, der mange av dem døde av vantrivsel."

 

Bilde av Tone Druglitrø

I det siste nummeret av Fagbladet Forskningsetikk blir førsteamanuensis Tone Druglitrø intervjuet om forsøksdyrenes historie. Tematikken fra Tones avhandling ble igjen aktuell i 2018 gjennom at Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) utga etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning. Du kan lese hele intervjuet her.

Publisert 25. mars 2019 14:11 - Sist endret 25. mars 2019 14:13