Permanent lykke

Betyr fast stilling i akademia noe for jobbtilfredsheten? Forskningspolitikk skriver om nytt working paper av Castellacci & Viñas-Bardolet.

Midlertidighet fører til mistrivsel for unge akademikere. Foto: Rawpixel via Forskningspolitikk.

Arbeidsmarkedsreformer fører til mistrivsel

I mange europeiske land har arbeidsmar­kedsreformer – med økt deregulering og mer fleksible ansettelsesordninger – ført til økt bruk av midlertidige kontrakter. Det akademiske arbeidsmarkedet har også blitt påvirket av denne trenden, og midler­tidige ansettelser blir nå i økende grad brukt ved universiteter og høgskoler i mange land.

For unge akademikere blir det vanskelige­re og vanskeligere å finne fast jobb i akade­mia i eget land. De må derfor vurdere å migrere til et annet land eller forlate aka­demia og finne en jobb i en annen sektor. Svakere stillingsvern og dårligere karriere­utsikter kan ha viktige negative følger for forskerens arbeidstrivsel og livskvalitet.

Les hele artikkelen i Forskningspolitikk 15.oktober 2018.

Publisert 18. okt. 2018 08:54 - Sist endret 18. okt. 2018 08:54