Kjempene vender ryggen mot nord

Faksimile fra Dag og Tid 19.1.2018

"- Når dei store oljeselskapa ikkje var interesserte i den siste konsesjonsrunden, er det eit veldig tydeleg signal ... det er norske styresmakter som er pådrivar for å

halde fram nordover, ikkje oljeselskapa ..."

 

 

TIKs Helge Ryggvik kommenterer oljegigantenes manglende interesse for Barentshavet, i en artikkel om framtiden til "Oljelandet Norge", i Dag og Tid 19. januar 2018.

 


Artikkel: Kjempene vender ryggen mot nord

Forsker: Helge Ryggvik

Kilde: Dag og Tid, 19.1.2018

Publisert 19. jan. 2018 10:19 - Sist endret 29. jan. 2019 10:34