Dyreforsøk er vanskelig, derfor trenger vi etiske retningslinjer

Vår kunnskap om dyrs lidelse er i konstant endring og beheftet med usikkerhet. De nye etiske retningslinjer for bruk av dyr kan åpne opp for en bredere sosial og etisk vurdering, skriver TIKs Tone Druglitrø sammen med Helene Ingierd og Ingrid S. Torp i en kronikk publisert på forskning.no.

Hvordan kan vi sørge for at bruk av dyr i forskning gjennomføres på best mulig måte, spør kronikkforfatterne. Foto: forskning.no

Nå har Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) lansert etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning. Feltet er grundig lovregulert, men gjennom dialog med en rekke viktige aktører ser vi behov for mer diskusjon om det etiske ansvaret som følger med bruk av forsøksdyr. Det er dette komiteen håper å bidra til.

NENTs retningslinjer kan ses som et ledd i arbeidet med å sikre en kombinasjon av god vitenskap og god dyrevelferd. For i disse avveiingene oppstår etiske dilemmaer som krever grundige diskusjoner, mener Druglitrø, Ingierd og Torp.

Les hele kronikken på forskning.no 24. oktober 2018.

 

 

Publisert 24. okt. 2018 14:52 - Sist endret 24. okt. 2018 14:52