2018

Publisert 7. nov. 2018 09:51

Elisabeth M. C. Svennevik, doktorgradsstipendiat på TIK, er intervjuet om sin forskning på bildeling i forbindelse med at bildelingstjenesten Zipcar introduseres i Oslo.

Publisert 18. okt. 2018 08:54

Betyr fast stilling i akademia noe for jobbtilfredsheten? Forskningspolitikk skriver om nytt working paper av Castellacci & Viñas-Bardolet.