Kamp mot oljeplattformer

TIKs Håkon Endresen Normann svarer på spørsmål om sin avhandling i Morgenbladets “Doktoren svarer” denne uken.

Faksimile, Morgenbladet.

Intervjuet tar for seg avhandlingen “Politics in energy system transformation. Conditions for the development of an offshore wind industry in Norway”.

Normann svarer på spørsmål om sammenhengen mellom norsk olje- og gassvirksomhet og norsk havvindindustri, årsaker til at det ikke har blitt en større satsing i Norge, og noe om hva som må til for å løfte en norsk havvindindustri.

– Det er lettere å få støtte til teknologi som støtter opp om de etablerte.

                                                                           Håkon Endresen Normann

Publisert 17. mars 2017 10:03 - Sist endret 17. mars 2017 10:09