Bistandens læringsproblem

Hvorfor er det så vanskelig med læring innen bistand, spør Hilde Reinertsen med kolleger i Vårt Land.

Faksimile fra Vårt Land, 07.06.2017.

"Problemet er neppe for lite evaluering og rapportering. Tvert imot har både forskere og bistandsarbeidere påpekt at denne sektoren preges av en storstilt dokumentproduksjon".

Kronikk: Bistandens læringsproblem (les på verdidebatt.no)

Forfattere: Hilde Reinertsen (TIK), Kristian Bjørkdahl og Desmond McNeill (SUM, UiO).

Kilde: Vårt Land, 07.06.2017

 

 


Psst! Har du ikke dagens Vårt Land? Les den opprinnelige forskningssaken på SUMs nettsider.

 

Publisert 7. juni 2017 10:13 - Sist endret 9. juni 2017 13:33