Krav om resultater endret bistanden

TIKs Hilde Reinertsen har snakket med Bistandsaktuelt denne uken om resultatskravet innen norsk bistand.

Hilde Reinertsen

Foto: UiO

Stort sprik

Det er et stort sprik mellom ønsket om evaluering og oversikt og hva som er mulig i praksis, sier TIKs Hilde Reinertsen,

Det finnes en forventing i samfunnet av at evaluering skal gi deg sannheten om den innsatsen som er gjort på et området, sier Hilde Reinertsen

Tydeligere resultater

I praksis har norsk bistand vært resultatorientert i minst 30 år, mener Reinertsen, som i sin avhandling har sett på endringer i løpet av 1980-tallet. Ønsket om å få tydeligere resultater på bordet bidro i løpet av dette tiåret til en omlegging av måten bistand ble planlagt og utført på, og rapportert om.

                                                                                                    

Publisert 25. mai 2016 09:23