Europa og det grønne skiftet

Europa baler med mange utfordringer om dagen, men på lengre sikt er kanskje trusselen fra global oppvarming den alvorligste, skriver TIKs Jan Fagerberg i sin kronikk i Rogalands Avis i dag.

Jan Fagerberg

Bilde: Privat

Global oppvarming og økonomisk vekst - et dilemma

I møte med trusselen fra global oppvarming har EU-politikerne satt seg mål om å redusere utslippene av klimagasser med 80 % eller mer (sammenlignet med nivået i 1990) innen 2050. Samtidig er Europa preget av høy arbeidsledighet og økonomisk usikkerhet. Det jobbes for å innføre tiltak for å bedre denne situasjonen, men disse tiltakene kan sannsynligvis føre til en tilsvarende økning av klimagassutslipp.

Overgangen til et klimanøytralt samfunn vil innebære endringer på bred front.

Teknologisk og organisatorisk innovasjon

For å jobbe med å kutte klimagassutslipp samtidig som det jobbes med å bedre økonomien og øke sysselsettingen, kreves det bred teknologisk og organisatorisk innovasjon både innen det offentlige og det private. Dette er en pågående prosess som ikke kan utsettes, men som må iverksettes nå om EUs klimagassmål skal nås inne 2050, skriver Fagerberg.

 

 

 

 

Publisert 19. feb. 2016 10:45 - Sist endret 21. apr. 2016 11:10