Havet og Helgesen

TIK-forskere stiller spørsmål ved regjeringens havsatsning og klima- og miljøministerens fravær. Vidar Helgesen svarer.

Ble Helgesen akterutseilt?

Havrommet er med ett blitt Norges nye fremtidsvisjon. Påfallende med regjeringens satsing er hvem som ikke fikk bli med på ferden. For hvor var klima- og miljøminister Vidar Helgesen?

Havsatsingen ble lansert av statsminister Erna Solberg. Med seg hadde hun ministrene for olje og energi, næring og fiskeri som understreker at havsatsingen skal være bærekraftig. Oljenæringen inngår altså nå som en naturlig del av framtidsvisjonen for havet. I stedet for å snakke om et grønt skifte, vekk fra det fossile og over i det fornybare, er oljen integrert i havsatsingen. Begrepene som brukes gjør en forskjell. Det er ikke likegyldig at det som før het marint eller maritimt, fisk eller olje, nå samles i uttrykket «havet».

«Havrommet» rommer alt, også velkjente konflikter.

Det vil bli avgjørende hvordan naturverdiene i havet tas med i beregningen. I fagmiljøene og i miljøforvaltningen har denne diskusjonen pågått i flere tiår. Her finnes verken enkle eller ukontroversielle svar. Den ferske OECD-rapporten «The Ocean Economy» forsøker å regne på naturens verdi, i kroner og øre. Betyr dette at natur nå vil tas med i regnestykket? Eller betyr det at bærekraftig utvikling reduseres til en sak for økonomi og næring?

Inntil nylig var spørsmål om bærekraft en sak for Klima- og miljødepartementet. Hvis Helgesen blir stående igjen på kaia, handler havvisjonene om mer enn lett sjøsprøyt. Skiftet kan bli alt annet enn grønt.  

Artikkelen ble først trykt i Dagens Næringsliv 7. juni 2016.

Publisert 10. juni 2016 14:22 - Sist endret 10. mars 2021 13:31