Taper slagene, vinner krigen

Lokalt engasjement har stor betydning for miljøpolitikken selv om enkeltslagene tapes, sier Kristin Asdal til Vårt Land.

Kristin Asdal. Foto: Pivat.

Førdefjorden

Miljøprotestantene ved Førdefjorden gir seg ikke. Det melder Vårt Land lørdag 16.mai. I april gav regjeringen gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å starte drift i Engebøfjellet og dumpe gruveslam i Førdefjorden. SV og Venstre har imidlertid fremmet forslag i Stortinget om at slike saker må legges frem for Stortinget i fremtiden. Førdeprotestantenes håp er at også Nordic Minings drift i Engebøfjellet må opp for Stortinget.

Lokal innsats som monner

Selv om de taper slagene, kan miljøprotestantenes innsats monne stort for norsk miljøpolitikk, mener TIKs professor Kristin Asdal.

- Etter Alta-aksjonen ble det en helt ny forvaltning v norske vassdrag. Og etter motstanden mot fluorutslipp i Årdal ble det innført en konsesjonsordning for forurensende utslipp. [...] Paradokset er at lokale seiere er usynlige, fordi de planlagte inngrepene ikke blir noe av.

 

  • Artikkel: Taper slagene, vinner krigen, lørdag 16.mai 2015.
  • Kilde: Vårt Land
  • Uttalelser: Kristin Asdal
Publisert 18. mai 2015 10:53 - Sist endret 24. okt. 2022 09:56