Norske bedrifter leverer til havvind og solenergi

Over 120 norske selskaper har levert til havvind og solenergi, sier Håkon Normann til Sysla Grønn.

Jens Hanson og Håkon Normann ledet underøkelsen i februar. Foto: UiO.

Norske selskaper i fornybarindustrien

I februar 2015 gjennom førte TIKs Håkon Normann og Jens Hanson undersøkelsen Exploiting global renewable energy growth på TIK-senteret (se vår artikkel om surveyen).

Den viste at over 120 norske selskaper har levert til havvind- og solenergiindustrien, men at det er en bigeskjeft.

Undersøkelsen bekrefter også det mange i bransjen har sagt lenge: Fraværet av hjemmemarked gjør det vanskelig å få internasjonal aktivitet.

Knyttet til oljeindustrien

Et annet funn er at spesielt havvindsbransjens vekst og fall ser ut til å være tett knyttet til oljebransjen. Håkon Normann kaller dette for et tankekors.

 – Det er et tankekors at man skal være avhengig av konjukturene i den bransjen for å utvikle en havvindnæring. Det er viktig å sikre at de bedriftene som nå engasjerer seg, fortsetter å gjøre det.

 

 

Artikkel: Over 120 norske bedrifter har levert til havvind og solenergi

Kilde: Sysla Grønn

 

Publisert 3. des. 2015 10:23 - Sist endret 24. okt. 2022 13:44