Fra romfartsteknologi til hyllevare

Kan solenergi komme til å få samme vekst i Norge som i Tyskland? Les om Postdoc Jens Hansons forskning på fornybar energi i i dagens Energi og Klima.

Foto: UiO

Norsk Klimastiftelses nettmagasin Energi og Klima blogget i dag om hvordan forbrukerne former verdens strømmarkeder.

Klimaorienterte nordmenn

Nettmagasinet viser til TIKs Jens Hanson og hans forskning på hvordan samspillet mellom brukere og produsenter bidro til at solcelleteknologi gikk fra å være dyr romfartsteknologi til å bli hyllevare - spesielt i Tyskland.

I Norge har vi ikke sett den samme rivende utviklingen, men nye studier viser at nordmenn er klimaorienterte i sine valg av enøk-tiltak og strømleverandører.

Er solceller og batteri på vei til å bli et reelt alternativ til vedovn og pipe?

Les artikkelen her

Mer om Jens Hanson

Jens Hanson har mastergrad i ESST - Society, Science and Technology in Europe fra TIK-senteret, og tok sin doktorgrad i 2013 med avhandlingen Dynamics of innovation systems for renewable energy technology: The role of post-introduction improvements. Jens er nå tilsatt som postdoktor ved TIK-senteret, hvor han forsker på fremveksten av fornybar energi. Han deltar i flere forskningsprosjekter, blant annet Renewable energy as transition strategy (RenTrans).

 

Publisert 4. mars 2015 11:19 - Sist endret 13. jan. 2022 15:20