Advarte mot oljekrisen

Jeg ble oppfattet som en festbrems, sier TIKs Helge Ryggvik til NRK.

Helge Ryggvik

Foto: UiO

Ble avfeid

I tiden før oljekrisen i 2014 var TIKs oljeforsker Helge Ryggvik blandt de som talte i mot den optimismen som rådet i oljebransjen og mente at at det høye aktivitetsnivået i Nordsjøen burde senkes. Dette var noe han fikk lite gehør for i oljesektoren, som mente olje utvilsomt var en vinnerbransje med gode prognoser.

 

Jeg følte helt klart at jeg ikke tilhørte flertallet, og at det var vanskelig å få gjennomslag for disse tingene, sier han.

Lavere tempo

Ryggvik argumenterte for at tempoet matte senkes og spres utover flere år slik politikerenes plan opprinnelig var på 1970-tallet, da aktivitetesnivået var for høy med tanke på hvor mye olje det kunne forventes å finne på norsk sokkel.

 

 

Publisert 18. nov. 2015 14:27 - Sist endret 19. nov. 2015 09:20