Usikker fremtid for oljeprisen

Hvordan vi takler fallet er et politisk spørsmål, sier Helge Ryggvik til Aftenposten 21.august.

Helge Ryggvik. Foto: UiO

Langsiktig prisstigning?

De siste dagenes fall i oljeprisen har fått mye oppmerksomhet. Mange er sikre på at oljeprisen vil stige på lang sikt når etterspørselen overgår tilbudet, men TIKs Helge Ryggvik mener det er for mange usikre faktorer. "Det er verdt å legge merke til at mange analytikere spådde at prisene var på vei opp igjen også for noen måneder siden", påpeker han til Aftenposten.

En nedtrappingsplan

Hvordan vi skal takle prisfallet er et politisk spørsmål, mener Ryggvik.- Det kommer an på om man vil legge vekt på å holde oljebransjen gående så lenge som mulig, eller gjennomføre et grønt skifte.

Vi må innse at det at vi har hentet opp den enklest tilgjengelige oljen så raskt gjør oss veldig sårbare. Både næringen og økonomien har interesse av en nedtrappingsplan.

 

Publisert 24. aug. 2015 09:54 - Sist endret 24. okt. 2022 09:57