Sprikende norsk klimapolitikk

Norge har en vag og sprikende klimapolitikk, skriver CICERO Senter for klimaforskning. Bankkrisen på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet må ta mye av skylden, mener TIKs Helge Ryggvik.

"Borte er det nye hjemme, oljen finansierer grønn omstilling og hårete klimamål mangler konkrete planer for hvordan de skal nås. Norsk klimapolitikk er full av paradokser" (Klima).

I CICEROs nye klimaforskningsmagasin Klima kan vi lese om hvorfor norsk klimapolitikk har vært så sprikende.

"Det markedsbaserte kvotesystemet har ikke før til hverken globale eller norske reduksjoner i CO2-utslipp", sier Helge Ryggvik til CICERO. Han mener at ambisjonene om kutt i utslipp var høye på 80-tallet, men at bankkrisen som inntraff gjorde det vanskelig for politikerne å gi avkall på olje som en trygg vei ut av uføret.

Det som gikk galt var at det da som nå var to dimensjoner i den norske virkeligheten (Helge Ryggvik).

Med de nye 2030-målene og vendingen mot EU-nivå på kutting i industri og petroleumsnæring får vi kanskje den mest ambisiøse klimapolitikken vi har hatt. Måtte oljeprisen synke igjen for at norske politikere skulle ta klimakrisen på alvor?

Les Ryggviks svar og resten av artikkelen i klimaforskningsmagasinet Klima.

 

Publisert 18. feb. 2015 09:17 - Sist endret 20. sep. 2018 13:59