Ikke særlig opptatt av fornybar energi

Den nye Statoilsjefen blir nok en kopi av den gamle, mener TIK-forsker Helge Ryggvik.

Styret i Statoil har sluttet opp om Helge Lunds strategiske valg som leder, og det er fire medlemmer fra dette styret som nå skal ut og finne hans etterfølger.

Dette, i tillegg til at vi har en oljevennlig regjering, tilsier i følge TIK-forsker Helge Ryggvik at det vil velges en ny leder som likner den gamle.

Artikkel: Kan etterfølges av en utlending

Kilde: Dagsavisen

Uttalelse: Helge Ryggvik

 

Publisert 16. okt. 2014 11:40 - Sist endret 29. jan. 2019 10:40