ESST-student vinner av Våg å vite-pris!

Yue Yu Yang var blant de 5 vinnerne av SV-fakultetets Våg å vite pris 2021.

Våg å vite prisene ble opprettet i forbindelse med SV-fakultetets 50 års - jubileum i 2013 og går hvert år til studenter som har skrev masteroppgaver som utfordrer sannheter, viser mot og samtidig holder et høyt faglig nivå. Prisene deles ut i fire kategorier: 1: Samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi; 2: Peace and conflict studies og statsvitenskap; 3: Psykologi og 4: Samfunnsøkonomi (Samfunnsøkonomisk analyse; ESST; TIK).

Med masteroppgaven A Brave new world: How technology can transform access to mental health care vant Yue Yu Yang i kategori 4.

Begrunnelse: Prisvinneren i denne gruppen har vågd å vite om innføring av nettbasert psykoterapi. Yue Yu Yang drøfter utfordringene med å tilpasse og implementere en slik tjeneste ved Lovisenberg sykehus. Oppgaven får frem hvordan profesjonskunnskap, profesjonsverdier og pasientgrupper har betydning for innføring av ny teknologi i helsesektoren. Den bidrar med en nyansering av eksisterende teori om implementering ved å påpeke at for mange, eller feile, virkemidler kan hindre en god implementering av teknologien.

TIK gratulerer!

Se SV-fakultetets artikkel om prisvinnerne.


 

Publisert 5. nov. 2021 13:30 - Sist endret 5. nov. 2021 13:30