Nytt forskningssenter: INTRANSIT

TIK skal lede nytt forskningssenter på omstilling i næringslivet, finansiert av Norges Forskningsråd.

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter finansiert av Norges Forskningsråd som skal jobbe med grønn omstilling og digitalisering i fire viktige næringer: olje og gass, maritim sektor, marin sektor og vareproduserende industri. Ambisjonen er å forstå hvordan omstilling foregår i næringslivet og hvordan forsknings- og innovasjonspolitikk kan bidra til å akselerere omstilling.

Senteret ledes av professor Taran Thune på TIK-senteret og er et tverrfaglig samarbeid med Institutt for Informatikk på UiO, Sintef Digital og Copernicus Institute of Sustainable Development ved Utrecht University i Nederland.

 

Les mer om INTRANSIT her.

 

Publisert 20. des. 2018 09:38 - Sist endret 6. mars 2019 14:56