Velkommen til TIK!

Hvordan blir vitenskap og teknologi produsert og brukt i samfunnet? Hva er innovasjon og hvilken rolle spiller innovasjon i forhold til økonomisk vekst og utvikling? På TIK vil de nye masterstudentene lære om og bidra til produksjon av ny kunnskap om temaer som fornybar energi, bioøkonomi, naturforvaltning, vitenskap og innovasjon i helsebransjen, IKT og innovasjon i bedrifter, forsknings- og innovasjonspolitikk, og mye, mye mer.

Nye TIK-studenter 2017

Tone Druglitrø
Programkoordinator
Foto: UiO

Det 1,5 årige masterprogrammet ESST – Society, Science and Technology in Europe er et tverrfaglig masterprogram der studentene lærer å forstå samspillet mellom samfunn, vitenskap, innovasjon og teknologi, mens det to-årige masterprogrammet Teknologi, innovasjon og kunnskap gir studentene muligheten til å analysere ulike sider ved kunnskapssamfunnet, blant annet hvordan kunnskap og teknologi oppstår og brukes. Uavhengig av program velger studentene å spesialisere seg i enten innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier (STS).

På velkomstmøtet ble studentene tatt imot av studiekonsulent Lene Angelskår og programkoordinator Tone Druglitrø. De fikk en introduksjon til senteret og masterprogrammene de har valgt, samt en oversikt over hva som skal skje det kommende semesteret. De fikk også treffe fadderne fra 2.året, som hadde sitt eget velkomst-arrangement etter møtet. Dette var også dagen for aller første forelesning i TIK4001.

Samme uke ble det arrangert «gangfest» på senteret for nye og gamle studenter, med tilhørende rebusløp arrangert av de ansatte.

Hvorfor velge TIK?

Thea Sofie Andreassen Tofteberg (ESST) og Tormod Dag Fikse (ESST) er to av våre nye masterstudenter.

 

Thea Sofie Andreassen Tofteberg
Foto: Privat

Thea Sofie har en bachelor i businesstudier fra Cass Business School i London, og har jobbet internasjonalt to år etter studiene, blant annet hos IBM og i en start-up.

- Jeg ønsket å ta en master i ESST på UiO da jeg mener at teknologi og innovasjonsstudier er hyperaktuelt og gir en kompetanse som er svært etterspurt av både næringslivet og offentlig sektor. Den teknologiske utviklingen er raskere enn noensinne og det er stadig mer krevende for bedrifter å vokse i et miljø med stadig omveltende teknologidrevne endringer.

 

Tormod Dag Fikse
Foto: Privat

Tormod har på sin side en bachelor i kognitiv vitenskap fra Universitetet i Bergen. Siden har han jobbet fire år som IT-sjef i Essentia, og deretter tre år som konsulent og prosjektleder i ACOS, hvor han har tenkt å fortsette å jobbe.

Tormod syns spesielt tverrfagligheten ved ESST/TIK er spennende, og opplever forskningsfeltet som veldig relevant i forhold til hans nåværende jobb med digitalisering i praksis i offentlig sektor.

- Jo, og ikke minst så virker TIK som et skikkelig sosialt og fint miljø å være i!, avslutter han.

 

Det håper og tror vi også, og ønsker Thea Sofie, Tormod og alle dere andre velkommen til TIK!

 

Publisert 30. aug. 2017 13:56 - Sist endret 12. mars 2020 13:05