TIK involvert i to av fem nye konvergensmiljø ved UiO

UiO:Livsvitenskap finansierer nå minst fem konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Kristin Asdal (Foto: UiO)
Susanne Bauer (Foto: Tron Trondal/UiO)
TIK er representert i hele to av disse fem nye miljøene - både Susanne Bauer og Kristin Asdal har fått tildelinger.
 
Les hele den opprinnelige nyhetssaken fra UiO:Livsvitenskap her.

 

Publisert 3. mai 2017 14:41 - Sist endret 8. mai 2017 12:44