Fornøyde studenter på TIK og ESST

TIK-senterets studenter er svært fornøyde med sitt faglige miljø og måten eksamen gjennomføres på, viser årets Studiebarometer.

Nye studenter kan glede seg til et godt læringsmiljø på TIK-senteret. Foto: UiO.

Nasjonal spørreundersøkelse

Studiebarometeret viser data fra en nasjonal spørreundersøkelse i regi av NOKUT som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Barometeret viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Fornøyde med eksamen

Både TIK- og ESST-studentene er enige om at de er svært førnøyde med eksamen. De svarer at eksamen oppfordrer til refleksjon og kritisk tekning, samt krevde forståelse og resonnement. På en skala fra 1-5 gir studentene eksamen karakterene 4 (TIK) og 4,2 (ESST).

Godt miljø blant studenter og ansatte

Studentene trekker frem miljøet mellom studenter og ansatte - og miljøet studenter imellom - som veldig godt. TIK-senteret er opptatt av å knytte masterstudentene tett til forskningen som gjøres på senteret, blant annet ved å oppfordre studenter til å delta på fagseminarer og skrive oppgaver i samarbeid med senteret forskningsprosjekter. Dette er derfor et veldig gledelig resultat. Studieadministrasjon og bibliotekstjenester får også god tilbakemelding fra både ESST og TIK.

ESST er best - på svarprosent

ESST-studentene vant SV-fakultetets konkurranse om høyest svarprosent med hele 88%. Senterleder Fulvio Castellacci har følgende kommentar til hva årsaken kan være:

En stolt senterleder. Foto: UiO.

"Eksamen- og vurderingsformene på TIK og ESST er primært basert på hjemmeeksamen, der studentene må skrive essayer om temaer knyttet til de forskjellige kursene. Spørsmålene som vi stiller i disse hjemmeeksamenene er stort sett åpne og generelle, og dytter studentene til å tenke på og skrive om hele pensum, og ikke bare fokusere på noen spesifikke temaer. Dette er en nyttig øvelse til masteroppgaven, der studenter må tenke på forskjellige temaer, sammenligne teoretiske perspektiver og mulige metoder, og da velge et spesifikt tema til oppgaven."

Publisert 10. mars 2017 09:47 - Sist endret 22. mai 2019 09:52