Utmerkelse til paper om arbeidssamarbeid i studietiden

TIKs Taran Thune og Liv Anne Støren (NIFU) har blitt plukket ut til listen over “outstanding papers” utgitt 2015 på forlaget Emerald.

Taran Thune

Foto: UiO

Effekter av samarbeid

Artikkelen handler om effekter av samarbeid med arbeidslivet i studietiden på studiemotivasjon, gjennomføringstid og overgang til arbeidslivet blant mastergradsstudenter. Resultatene – som er basert på den norske kandidatundersøkelsen fra 2011 – viser at effekten av samarbeid med arbeidslivet i studietiden avhenger av måten samarbeidet er organisert på.

Spesielt høy innen humaniora og samfunnsvitenskap

Det som er spesielt gunstig både for studiegjennomføring og overgang til arbeidslivet er å skrive en prosjekt- eller masteroppgave i samarbeid med en privat eller offentlig virksomhet. Effekten varierer noe med fagområder – den er spesielt høy i akademisk orienterte utdanninger som humaniora og samfunnsvitenskap, og holder seg når det kontrolleres for studentenes kunnskapsnivå.

Praksisopphold er positivt

Samarbeid med arbeidslivet organisert som praksisopphold er positivt for overgang til arbeidslivet – dvs. at studentene lettere kommer i jobb, men har ikke den samme positive effekten på studiegjennomføring. Kortvarige og uformelle kontakt- og samarbeidsformer mellom studenter og arbeidsgivere, som foredrag, ekskursjoner og liknende har derimot ingen betydning.

Publisert 4. mai 2016 13:00 - Sist endret 4. mai 2016 13:00