TIK-suksess på studiebarometeret

Studentene synes TIK er engasjerende, lærerikt og jobbrelevant, viser årets undersøkelse fra Studiebarometeret.no.

Studenter og ansatte på velkomstfest og lansering av studentmagasinet Teknovatøren høsten 2015. Foto: Lene Angelskår/UiO.

Engasjement og eksamen

Studiebarometeret måler studentenes tilfredshet på en skala fra 1-5, og TIK skårer spesielt høyt på temaområdene eksamen og engasjement.

På spørsmål om studieprogrammet er engasjerende og faglig utfordrende har TIK fått en skår på hele 4,7. Studentene sier også at programmets eksamener oppfordrer til kritisk tenkning og krever forståelse og resonnement.

Yrkesrelevans

Jobbmuligheter og yrkeserelevans er ofte et hett tema blant studenter, og kanskje spesielt i tider med nedgang i arbeidsmarkedet. Det er derfor gode nyheter at TIK-studentene anser programmet sitt som å gi gode jobbmuligheter, samt kunnskap som er viktig i arbeidslivet.

Intervjuer med TIK-alumni fra 2015 viste at studentene fikk bruk for sin tverrfaglige bakgrunn fra TIK. Nyttige erfaringer de trakk frem var bl.a analytiske evner, å kunne samarbeide med folk med ulik bakgrunn og prosjektbasert arbeidsmåte. Noen fikk kontakt med aktuelle arbeidsgivere under studietiden, og fikk direkte bruk for temaet de skrev om i masteroppgaven.

Utdanningen min fra TIK har gitt meg en analytisk ‘‘frame of mind’ som jeg drar nytte av i arbeidshverdagen (Inga Blæsterdalen, TIK-alumni 2015)

Veien videre

Det er alltid rom for forbedring, og i følge studiebarometeret hadde studentene lavest læringsutbytte på yrkes- og fagspesifikke ferdigheter og samarbeidsevne.. Førstnevnte er kanskje ingen overraskelse på et studieprogram som ikke leder til et spesifikt yrke eller tittel. TIK-senteret vil derimot gjerne lære studentene å bli gode på samarbeid. Programrådet skal i disse dager ta stilling til innføring av obligatorisk gruppearbeid på flere av TIKs emner, og da er studiebarometeret resultater interessante å ta med i diskusjonen.

Bli TIK-student?

Les om opptak til masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kultur (TIK).

 

Publisert 25. apr. 2016 12:45 - Sist endret 22. mai 2019 09:51