Stipend til TIK- og ESST-studenter

Innen 1.mai kan ESST-studenter søke om studentstipend fra TIK-senteret. TIK-studenter kan søke innen 1.november.

Illustrasjon: Colourbox.

TIK- og ESST-studenter kan søke om støtte til studierelaterte aktiviteter, som f.eks feltarbeid til masteroppgaven, deltakelse på konferanser eller sommerskolekurs. Det kan søkes om støtte til både gjennomførte og planlagte aktiviteter.

Søknadsfrist

  • ESST-studenter: 1.mai (2.semester).
  • TIK-studenter: 1.november (3.semester).

Hvordan søke

Søknaden sendes på epost til studiekonsulenten for TIK og ESST. For mer informasjon, se nettsidene om masteroppgave i TIK og ESST.

 

Publisert 21. apr. 2016 14:30 - Sist endret 21. apr. 2016 14:30