Avslutningsseminar for Sissel Myklebust

Torsdag 4.mars ble nylig pensjonerte førsteamanuensis Sissel Myklebust hedret med faglig avslutningsseminar om demokrati og teknokrati.

Sissel på talerstolen. Foto: Frode Løvik/UiO.

En lang karriere

Sissel Myklebust har vært ansatt ved TIK-senteret siden dets spede start i 1999, og tilhørte senterets forskergruppe for Vitenskaps- og teknologistudier. Før den tid arbeidet hun ved TIKs forgjenger TMV - Senter for teknologi og menneskelige verdier.

Myklebust er opprinnelig historiker, og har jobbet med sosiale og kulturelle studier av økonomi, teknologi og standardisering, forbruk og reklame, markedsføring, kunnskapshistorie og mye mer.

Sissel har også deltatt aktivt i undervisningen på TIK-senterets to masterprogrammer, og ledet driften av disse i sine siste år på TIK.

Samfunnsbygging i lys av forholdet mellom demokrati og teknokrati

Avslutningsseminaret fant sted i Eilert Sundts hus 4.mars, og besto av fire korte faglige innlegg:

  • Haldor Byrkjeflot (ISS): Norden mellom demokrati og teknokrati - eller "Norden rundt med Sissel"
  • Kristin Asdal (TIK): Parlamentarisk politisk praksis som sakkyndighet: Det norske systemet?
  • Ketil Gjølme Andersen (Teknisk Museum): Teknokratisk ekstremisme: Organisasjonen Todt og infrastrukturutbygging i Norge 1940-45
  • Sissel Myklebust (TIK): Norsk samfunnsbygging: Høvdinger, nasjonale strateger og andre

Etter innleggene var det rom for diskusjon, og seminaret ble avsluttet med tapas og hyggelig samvær i TIKs lokaler.

Vi ønsker Sissel lykke til videre, og takker for mange gode og interessante år!

 

Innlederne (f.høyre): Haldro Byrkjeflot, Sissel Myklebust, Ketil Gjølme Andersen, Kristin Asdal. Foto: Frode Løvik/UiO.
Innlederne (fra venstre): Haldor Byrkjeflot, Sissel Myklebust, Ketil Gjølme Andersen, Kristin Asdal. Foto: Frode Løvik/UiO.

 

Publisert 7. mars 2016 13:36 - Sist endret 7. mars 2016 13:36