Nestleder i CICEROs styre

TIKs professor Kristin Asdal trer inn som nesteleder i CICEROs styre 2016-2019.

Professor Kristin Asdal.

CICERO Senter for klimaforskning er et uavhengig forskningsinstitutt opprettet av regjeringen i 1990 for å produsere kunnskap om klimaendringer som bidrar til omstilling.

Styret utnevnes av Universitetet i Oslo, med innstillinger fra Klima- og miljødirektoratet og Norges Forskningsråd.

CICEROs styre for fireårsperioden 2016-2019

  • Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef, Umoe (styreleder)
  • Kristin Asdal, professor, Universitetet i Oslo (nestleder)
  • Audun Rosland, avdelingsdirektør, Miljødirektoratet (medlem)
  • Hanne Rønneberg, konserndirektør, SINTEF Byggforsk (medlem)
  • Marianne Aasen, forsker, CICERO (medlem, ansattes representant)
  • Per Gunnar Røe, professor, Universitetet i Oslo (varamedlem)
  • Guri Melby, nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen og gruppeleder for Venstre, Oslo kommune (varamedlem)
  • Bjørn Hallvard Samset, CICERO, (varamedlem for ansattes representant)

Les mer om kunngjøringen av nytt styre på CICEROs hjemmesider.

Publisert 22. jan. 2016 15:17 - Sist endret 22. jan. 2016 15:17