TIK Talk #2: De uvurderlige dyrene

Forsøksdyr har vært sentrale for mange medisinske innovasjoner, men får sjeldent den oppmerksomheten de fortjener. TIKs Tone Druglitrø vil løfte dem frem i lyset.

 

- Investigating the history of animals also means investigating the history of humans.

Tone Druglitrø skrev sin ph.d-avhandling om produksjon av norske forsøksdyr, og er nå postdoktor på TIK-senteret. Hun forsker på hvordan vitenskaps- og medisinhistorien påvirker kulturell og samfunnsmessig utvikling.

Se flere TIK Talks?

Etisk bruk av forsøksdyr,  Innovasjon på 1-2-3, og det grønne skiftet i Norge - tre eksempler på TIK-forskning du kan høre om i TIK Talks. Følg med på hjemmesiden vår og Facebook!

Publisert 7. sep. 2015 10:19