Stipend til TIK- og ESST-studenter

Innen 1.mai kan ESST-studenter søke om studentstipend fra TIK-senteret. TIK-studenter kan søke innen 1.november.

Illustrasjon: Colourbox.

TIK- og ESST-studenter kan søke om støtte til studierelaterte aktiviteter, som f.eks feltarbeid til masteroppgaven, deltakelse på konferanser eller sommerskolekurs.

Det kan søkes om støtte til både gjennomførte og planlagte aktiviteter. Støtten tildeles alltid som refusjon, og kvitteringer må fremvises. Søknadene vurderes av studiekonsulent og kontorsjef.

Hvordan søke

Søknaden sendes på epost til studiekonsulenten, og skal inneholde:

  • Informasjon om hva du trenger støtte til
  • Informasjon om når aktiviteten skal skje/har skjedd
  • Ønsket beløp
  • Ditt navn og kontaktinformasjon

Søknadsfrist

  • ESST-studenter: 1.mai (2.semester).
  • TIK-studenter: 1.november (3.semester).

Tildeling

Søkere får svar innen 2 uker etter søknadsfrist. Det tildeles max kr 5.000 pr student. Hvis mange søker, vil tildelt beløp pr student bli mindre. Studenter som søker vil få tilslag på et rundt beløp, men får kun refundert utgifter som kan dokumenteres med kvittering.

 

Publisert 16. apr. 2015 14:47