Siri Brorstad Borlaug har disputert

17.juni disputerte Siri for graden ph.d med avhandlingen «Excellence and innovation in research policy – external steering and internal responses».

Bilde av Siri Brorstad Borlaug

Foto: NIFU

Borlaugs har undersøkt hvordan ordningene Sentre for fremragende forskning (SFF) og Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) påvirker universitetsforskeres identitet og arbeid.

Legitimerer kommersialisering

Avhandlingen viser blant annet at deltakelse i SFF øker aksepten for innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. SFF er en veldig prestisjefylt ordning, og oppleves som et kvalitetsstempel for de involverte forskerne.

Forskere som deltar i SFI opplever derimot en spenning mellom målet om vitenskapelig eksellens og målet om innovasjons/kommersialisering.

Populærvitenskapelig artikkel

Forskning og kommersialisering - hånd i hånd?

 

 

Publisert 18. juni 2015 09:57 - Sist endret 29. jan. 2019 10:25