Hvordan skaper vi nye industrier?

Tirsdag 24. mars gjestet professor Olav Wicken OREECs årskonferanse, hvor han snakket om hva som må til for at nye energiteknologier skal kunne bli kostnadseffektive.

Hvordan kan nye teknologier overleve i konkurransen mot de gamle? Foto: Trine Kopstad Berentsen, OREEC.

Utgangspunktet for presentasjonen er den brede aksepten for at det nåværende energisystemet må omstilles fra å bruke miljøfiendtlige fossile energikilder til å bruke mer bærekraftige fornybare energikilder. Dette krever innovasjon i nye energiteknologier. Hvordan kan vi få til et grønt skifte hvor de nye energiteknologiene vokser og erstatter de gamle?

‘Håpefulle monstre’

I innovasjonslitteraturen refererer flere til nye teknologier som ‘håpefulle monstre’ fordi de nye teknologiene som regel er dyre og lite effektive, og dermed ikke konkurransedyktige. Men de er håpefulle – over tid kan de bli både effektive og nyttige. Gamle teknologier har en fordel fordi de har dratt nytte av utvikling og forbedring over langt tid – ofte flere tiår eller hundreår. De gamle teknologiene er sterke fordi er integrert i samfunnet på forskjellige vis og har mange støttespillere. Så hvordan kan nye teknologier overleve i konkurransen mot de gamle? Hvordan kan vi hjelpe de håpefulle monstrene til å bli kostnadseffektive teknologier?

Betydningen av nisjer                                                   

Wicken understreket betydningen av nisjer. Nisjer er beskyttede arenaer som muliggjør dynamiske læringsprosesser og videreutvikling av nye teknologier.

«Det er mange elementer som må være tilstede og som må kobles sammen for at man skal få til å skape en nisje», sa Wicken. «Forskning og eksperimentering er selvfølgelig viktig, men vi må også skape et marked for den nye teknologien og sikre tilgang til finansiering og personer med riktig kompetanse. Andre faktorer av betydning er politikere som evner å gi en klar og konsekvent retning på prosessen, samt bred oppslutning – legitimitet – i befolkningen».

Wicken dro frem Tysklands Energiewende som et eksempel på hvordan fornybarindustrien har fått en beskyttet arena som har vært særs viktig med tanke på utvikling av solcelleteknologien globalt.

Forskning og eksperimentering er selvfølgelig viktig, men vi må også skape et marked for den nye teknologien og sikre tilgang til finansiering og personer med riktig kompetanse.

Trenger Norge en ny fornybarfortelling?

Ill: Colourbox

Som energinasjon og eksportør av både fossil og fornybar energi, er situasjonen for å skape lokale nisjer for fornybar industri problematisk her til lands. Norge har relativt god støtte til forskning og utvikling av nye fornybare teknologier, men vi mangler et hjemmemarked, en tydelig og stø politisk kurs, og legitimitet i de brede lag av befolkningen for å bygge ut mer kraft.

Det globale behovet for et grønt energiskifte blir derimot mer presserende for hvert år som går, og investeringene øker globalt. Hvordan kan Norge være med i denne teknologiomstillingen?

«Jeg tror vi må forsøke å formidle en ny fornybarfortelling for å skaffe legitimitet», sa Wicken. «Dette handler ikke bare om i hvilken grad man skal utnytte Norges fornybarpotensial i et klimaperspektiv, men om at Norge skal gjennom en industriell transformasjon. Dette krever en aktiv politikk. Det er kanskje på tide med en robust industri- og innovasjonspolitikk som utnytter mulighetsrommet i det internasjonale markedet for nye energiteknologier».

 

OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk av bedrifter, forskning og utdanning innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. OREECs uttalte formål er å øke innovasjonstakten, forretningsmulighetene og verdiskapingen for deltagerne i nettverket.

Av Ragnhild Bjelland-Hanley
Publisert 13. apr. 2015 11:30 - Sist endret 13. apr. 2015 13:03