Lost in transition

- Når det globale grønne skiftet skal oversettes til norsk mister vi tråden, skriver TIKs Jens Hanson på Sysla Grønn.

Jens Hanson. Foto: UiO.

Det grønne skiftet

Du har sikkert sett filmen "Lost in Translation", der Bill Murray er forvillet og forvirret i Japan og ikke kommer noen vei.

Ikke en dårlig analogi til Norge i det grønne skiftet, mener TIKs postdoktor Jens Hanson. Også vi står relativt stille, men har begynt å flørte med de ny fornybarnæringene.

- Vi trenger noen som kan gi retning på utviklingen og kople sammen behovet for utslippsreduksjoner som monner med behovet for en dynamisk industri- og næringsutvikling.

 

 

Publisert 29. sep. 2015 08:32 - Sist endret 10. sep. 2021 09:41