Jens Hanson blir kommentator på Sysla Grønn

Skal dele tanker om det grønne skiftet i næringslivet.

Jens Hanson. Foto: UiO.

Næringsliv og klima

Sysla Grønn er Bergens Tidende og Stavanger Aftenblads digitale plattform for grønt næringsliv, og her vil TIKs postdoktor Jens Hanson fremover dele sine tanker om det grønne skiftet.

Forsker på innovasjon

Jens Hanson er interessert i energi, teknologi, innovasjon og politikk. Han forsker bl.a på fremveksten av ny fornybarteknologi, som noen ganger viser seg å være en solskinnshistorie.

Følg med på Syslagronn.no for å høre mer fra Jens.

Publisert 18. aug. 2015 09:32 - Sist endret 10. sep. 2021 09:41