På konferanse om gjerrige forskere

TIK var godt representert på Norsk Forskningsråds konferanse Gjerrige på kunnskap? Hvordan akademia bidrar til samfunns- og næringsutvikling.

Illustrasjon: Shutterstock

Samarbeid med omverdenen

Fredag 27.februar avholdt NFR konferanse om hvordan akademia samspiller med samfunns- og næringsliv, og effektene av dette samspillet. Konferansen var i regi av forskningsrådets program FORFI - Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken.

I publikum var blant annet flere ansatte fra TIK og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. TIKs Magnus Gulbrandsen og Taran M Thune presenterte innsikter fra sin forskning på nettverk i sitt foredrag:

  • 13:00-13:30: Nettverk sett nedenfra: UH-sektorens forskere og deres samarbeid med omverdenen.

Se fullstendig program på Norsk Forskningsråds hjemmesider.

Om FORFI

FORFI skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for forsknings- og innovasjonspolitikken gjennom å støtte og trekke veksler på uavhengig og kritisk forskning av høy faglig kvalitet. Programmet skal også fungere som en arena for læring og dialog mellom policyutviklere og forskere.

Publisert 2. mars 2015 10:56 - Sist endret 22. mai 2019 09:51