Presenterer klimaforskning for Norges Forskningsråd

Fredag 30.januar gjester TIKs professor Göran Sundvist og ph.d-kandidat Erlend Hermansen Norges Forskningsråd for å presentere resultater fra sitt NORKLIMA-prosjekt Dissemination of scientific knowledge as a policy instrument in climate policy.

Göran Sundquist

Foto: UiO

Seminaret

I Klima 21, strategien for norsk klimaforskning, heter det at forskningen skal brukes. Men blir den brukt? Hvem gjør det i så fall, hvordan, og med hvilke resultater? Og hvordan henger det sammen med måten forskningen produseres, sammenstilles og kommuniseres?

TIKs professor Göran Sundqvist og ph.d Erlend Hermansen (CICERO) vil innlede seminaret med å presentere resultater fra forskningsprosjektet "Dissemination of scientific knowledge as a policy instrument in climate policy" (NORKLIMA-programmet). Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO, vil kommentere.

Om prosjektet

"Dissemination..." er et samarbeid mellom TIK og CICERO Senter for klimaforskning, samt partnere ved University of Edinburgh og Göteborgs universitet.Prosjektet ser nærmere på forholdet mellom forskning og klimapolitikk. Prosjektet undersøker hvordan vitenskapelig kunnskap sammenstilles og brukes, både fra et teoretisk perspektiv og et utvalg caser.

Det overordnede målet er å finne ut hvordan forskning kan sammenstilles og kommuniseres for å være relevant for politikkutforming, og hvordan forskningen faktisk brukes i praksis. Les mer om Dissemination-prosjektet på TIKs nettsider.

Publisert 30. jan. 2015 13:03 - Sist endret 29. jan. 2019 10:24