Flere doktorer, lavere kvalitet?

Sprikende meninger om kvaliteten på norske doktorgrader, melder forskning.no i dag. - Det er ikke forskningsmessig belegg for å hevde at kvaliteten har gått ned, sier TIKs Taran M. Thune.

Taran M. Thune. Foto: Tron Trondal, UiO.

Sprikende meninger

Flere professorer ved Universitetet i Oslo er bekymret for at for mange tar doktorgrad i Norge, og at kvaliteten synker. TIK-forsker Taran Thune kjenner seg ikke igjen i dette, og viser til NIFUs evaluering av doktorgraden fra 2012. Undersøkelsen viste at utenlandske komitèmedlemmer generelt vurdere norske doktorgrader som gode, sett i forhold til deres eget hjemland.

Finner jobb utenfor universitetet

Samtidig peker Thune på at norske doktorgrader ser annerledes ut etter at den ble omgjort til PhD for noen år siden.

- Arbeidsoppgavene er annerledes enn før, kandidatene tar flere kurs, skal lære flere ting og får kanskje mindre tid til spesialisering. De får til gjengjeld bredere kompetanse, noe som er viktig fordi ganske mange finner jobb utenfor universitetssektoren.

 

 

Publisert 13. mai 2015 09:37 - Sist endret 27. okt. 2017 13:03