ESST fører til spennende jobber

Tverrfaglige studier fører ofte med seg usikkerhet knyttet til hva man kan jobbe med. Ved hjelp av LinkedIn har vi fått en pekepinn på hva tidligere studenter gjør i arbeidslivet.

Foto: Colourbox

ESST-programmet ved Universitetet i Oslo feiret i august 2014 at det var 20 år siden de første studentene gikk ut. ESST er et av to tverrfaglige masterprogrammer ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Studenter som går på tverrfaglige studier har ulike bakgrunner og havner derfor ofte i ulike jobber. Ved å se på hvor uteksaminerte studenter fra de siste ti årene arbeider i dag kan vi likevel se noen trender i hvor man ender opp etter å ha tatt en ESST-grad.

Mange er på LinkedIn

LinkedIn ble tidlig valgt som kilde for disse undersøkelsene, fordi det er det største sosiale nettverket for arebidstakere i Norge. Hele 126 av 175 tidligere ESST-studenter er registrert på nettstedet, noe som gir et funn på 72 prosent av hele studentmassen mellom 2003 og 2013. Dette gir et godt utgangspunkt for representative funn. Likevel er det forbehold som må tas siden letingen skjedde på en registreringsplattform på internett.

Det kan være mange grunner til at tidligere studenter ikke registrerer seg på LinkedIn. En teori er at kun de som er fornøyde med eget karriereløp vil registrere CV-en sin på en offentlig plattform. Naturlig nok er det lett å tenke at det er de med mest suksess som er på LinkedIn. I tillegg kan enkelte ha skiftet navn etter studietiden, eller skjult profilen sin for offentligheten. En funnprosent på 72 er likevel nok til å anta at materialet er representativt for mange ESST-studenters karrierevei.

Hva kan du jobbe med?

Jobbtitler kan være så mangt, men konsistente på tvers av bedrifter og sektorer er de sjelden. Likevel ser vi at enkelte ord og formuleringer går igjen, og disse sier noe om hvilke roller studenter har i arbeidslivet.Bildet over viser at titler knyttet til ledelse, rådgivning, konsulentvirksomhet og prosjektarbeid stikker seg ut som det mest vanlige. Inntrykket forsterkes når vi ser nærmere på innholdet i disse stillingene, og hvilke kategorier de kan plasseres i. Her er det igjen ledelse, rådgivning og forskning/utredning som peker seg ut, med konsulentvirksomhet på fjerdeplass.

Hvor kan du jobbe?

Bedrifter

Figurene over viser at mange ESST-studenter har lignende yrker og arbeidsoppgaver. Betyr det at vi finner dem i samme bedrift eller virksomhet? Nei. Der mange av studentene var samkjørte i type arbeidsoppgaver, er de svært varierte i valg av arbeidsplass. I undersøkelsen var det ikke en enkelt stående arbeidsplass som skilte seg ut, men derimot et mangfold. Et utvalg fra dette mangfoldet finner du nedenfor, og de varierer mellom selvstendig næringsdrivende og Google, til DNV og Colgate Palmolive. Derfor kan det være mer interessant å se hvilke bransjer ESST-utdannede havner i.

Bransjer

Noen bransjer skiller seg ut, og vi ser at offentlig administrasjon, forskning, konsulent- og IT-bransjen er fremtredende. Dette er funn i tråd med det vi fant under jobbtitler, i tillegg til at det er interessant å se hvor mange som havner i en ekspansiv bransje som IT-bransjen etter endt studie.

Universitetet i Oslos nyeste kandidatundersøkelse viser at studenter fra TIK-senteret har gode utsikter, og at de kommer raskt i jobb. Ovenfor ser vi også hvor de kan havne, og hva de fleste jobber som. Det er altså ingen grunn til å være usikker på jobbmulighetene etter å ha gått på tverrfaglige masterprogram som ESST.

Publisert 16. jan. 2015 16:02 - Sist endret 8. aug. 2016 09:43