Når teknologi møter krigføring

Dronepilot Brandon Bryant og regissør Tonje Hessen Schei besøkte TIK-senteret 23.oktober for en eksklusiv visning og diskusjon rundt dokumentarfilmen Drone.

Regissør Tonje Hessen Schei og tidligere dronepilot Brandon Bryant. Foto: Anders Westbye/UiO.

Drone

Som en del av undervisningen i vitenskaps- og teknologistudier arrangerte TIK-senteret 23.oktober en eksklusiv visning av den norskproduserte dokumentarfilmen Drone. 

Filmen tar for seg bruk av droner i væpnede konflikter, og kaster lys over de etiske og moralske konfliktene som oppstår når teknologi, innovasjon og krigføring møtes på denne måten, samt hvordan verdenssamfunnet berøres av dette.

Etiske betenkeligheter

Regissør Tonje Hessen Schei og tidligere dronepilot Brandon Bryant deltok på visningen, og ledet en diskusjon med ansatte og studenter i etterkant.

Diskusjonen handlet blant annet om hvordan treningen og krigshandlingene til drone-pilotene er preget av tekniske begreper og en teknisk krigsforståelse, som toner ned de menneskelige konsekvensene drone-angrepene fører med seg. I diskusjonen delte også Schei sin bekymring for at droner brukes i en form for "hemmelig krigføring" som er preget av lite transparens og ansvarliggjøring.

Gripende

"Dette var en enormt gripende og lærerik seanse." (Stipendiat Irene Ø. Tvedten)

Publikummet av TIK-ansatte og studenter var svært engasjerte, og flere gav inntrykk av at dette hadde vært noen tankevekkende timer. "Dette var en enormt gripende og lærerik seanse", sa stipendiat Irene Ø. Tvedten, som syntes det å få møte filmskaperen og dronepiloten personlig etter filmen gav det hele en helt spesiell dimensjon.

Også masterstudentene deltok ivrig. Førsteårsstudent Sondre Jahr Nygaard fikk mye ut av opplevelsen, og syntes både filmen og diskusjonen var tankevekkende og forstyrrende. Medstudent Kristina Klakegg var enig. "Utviklingen av denne tause dronekrigen avhenger av hvor transparent, grasrotorientert og åpen diskusjonen rundt droneteknologien blir", mente hun." Filmen og den ærlige samtalen i etterkant med både regissøren og den tidligere dronepiloten i filmen er et skritt i riktig retning".

"Det fikk meg til å reflektere over hvordan vi i det sivile samfunn og deltakere i demokratiet kan holde tritt med teknologiutviklingen og ta den i en retning som er ønskelig, særlig med tanke på teknologi brukt for militære formål." (Student Sondre J. Nygaard).

Vitenskaps- og teknologistudier

Initiativet til filmvisning og diskusjon kom fra stipendiat Hilde Reinertsen, som foreleser i vitenskaps. og teknologistudier. "Drone belyser på en særs god måte grunnleggende spørsmål om teknologi, politikk og etikk som jeg underviser om for høstens nye masterstudenter", sier Hilde.

"Hva gjør det med oss som mennesker og samfunn når teknologien skaper en så ekstrem avstand mellom offer og soldat, og gjør drap til noe hverdagslig og udramatisk? Hvordan blir denne teknologien utviklet, solgt, kjøpt, brukt, og håndtert politisk? Hvilke valg blir tatt av hvem, og til hvilken pris?"

"Hvilke valg blir tatt av hvem, og til hvilken pris?" (Stipendiat Hilde Reinertsen)

 

Publisert 23. okt. 2015 16:01 - Sist endret 29. jan. 2019 10:23