Byer - Viktige arenaer for den grønne transformasjonen

Presset på å redusere utslipp av drivhusgasser i verden er stort. Har vi oversett byenes potensielle rolle i overgangen til et grønnere samfunn? Dette var et av spørsmålene som ble diskutert når professor Fred Steward gjestet TIK-senteret 16.januar 2015.

Seminaret ble holdt på Det samfunnsvitenskapelige fakultet og var godt besøkt. Foto: Allan Dahl Andersen.

 

TIK-senteret startet høsten 2014 en seminarserie om Energirevolusjonen. I denne serien reflekterer vi over den pågående energirevolusjonen der nye energikilder, teknologier og bruken av dem er i rask endring, med store implikasjoner for næringsliv og politikk. Hvordan kan vi forstå og analysere det som skjer? Hva har nye retninger innen samfunnsforskning og innovasjonsstudier å tilby diskusjonen?

Vårens første energiseminar ble holdt av professor Fred Steward (University of Westminster), og tok for seg byenes rolle i den grønne transformasjonen.

Les mer om seminaret og se Stewards presentasjon på våre engelske nettsider.

Publisert 22. jan. 2015 09:29 - Sist endret 22. jan. 2015 10:23