Studentene forteller: Ekskursjon til CICERO og Miljødirektoratet

Våren 2015 dro TIKs STS-studenter på ekskursjon til CICERO og Miljødirektoratet. - Det var nyttig å komme innenfor veggene hos organisasjoner vi ellers bare leser og snakker om, sier student Kristoffer Lorentsen.

Klimasamfunnet

Kristoffer Lorentsen. Foto: Gaute Thøgersen

I februar 2015 var alle på emnet TIK4011 på ekskursjon hos CICERO og Miljødirektoratet. PhD-kandidaten Erlend Hermansen, som også jobber for CICERO, tok oss med på ekskursjonen som en del av TIK4011-modulen "The Climate Society".

I denne modulen jobbet vi mye med kunnskap og politikk rundt klimaforandringene. Blant annet så vi på FNs klimapanel (IPCC) og hvordan de syntetiserer klimaforskning både på oppdrag fra, uavhengig av og i samarbeid med myndighetene over hele verden.

Jeg tror grunnen til at vi dro på ekskursjon var for å få et lite innblikk i hvordan klimapolitikk og klimaforskning foregår i praksis. I klasserommet blir det fort ganske teoretisk, så da er det fint å dra ut til en plass hvor det pågår for å se hvordan det er.

CICERO og Miljødirektoratets roller

Miljødirektoratet er Norges kontaktpunkt for IPCC, og på vårt besøk hos dem fikk vi et innblikk i hvordan de jobber med og opplever prosessen rundt, klimapanelet. CICERO driver med tverrfaglig klimaforskning og hos dem fikk vi innblikk i konkret forskning rundt klimagassutslipp fra transport-sektoren og litt om hvordan de jobber med å kommunisere forskningen sin.

Innenfor veggene

Å dra på ekskursjon er alltid et hyggelig avbrekk fra forelesning og seminarer. I tillegg til å lære om den konkrete forskningen og arbeidet på CICERO og Miljødirektoratet, synes jeg det var nyttig å komme innenfor veggene på organisasjoner som vi ellers bare snakker eller leser om.

Av Kristoffer Lorentsen, ESST-student
Publisert 5. juni 2015 10:10 - Sist endret 20. sep. 2018 13:55