Mangler incentiv for å kombinere grunn- og anvendt forskning

Mange av verdens mest banebrytende forskere har kombinert grunnforskning og anvendt forskning. Hvorfor skjer ikke dette i Norge? Det var tema for Magnus Gulbrandsens innlegg på NIFUs årskonferanse 2015.

Magnus Gulbrandsen. Foto: UiO

Kvalitet og relevans

Fredag 29.mai inviterte NIFU til årskonferanse med temaet "Kvalitet og relevans: sammenheng eller motsetning?".

En av innlederne var TIKs professor Magnus Gulbrandsen, som presenterte deler av sitt bidrag i boken "Hva skjer i universiteter og høgskoler?". Han viste til at internasjonale forskere med hell har kombinert grunnforskning og anvendt forskning (sistnevnte forstått som såkalt kommersialisering av forskning). Dette ser vi sjelden hos norske forskere.

Mangler incentiver

Sesjonen ble avsluttet med diskusjon og kommentarer fra Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør Norges forskningsråd, Johan Hustad, prorektor NTNU, og Petter Aaslestad, leder Forskerforbundet. Blant paneldeltakerne var det enighet om at det ikke behøver å være motsetning mellom akademisk kvalitet og relevans (kommersialisering). Det kom også frem at man ikke har tydelige incentiver for å drive med kommersialisering av forskning i norsk akademia.

Les mer om NIFUs årskonferanse her.

Publisert 15. juni 2015 09:32 - Sist endret 16. juni 2015 09:45