2015

Publisert 23. okt. 2015 16:01

Dronepilot Brandon Bryant og regissør Tonje Hessen Schei besøkte TIK-senteret 23.oktober for en eksklusiv visning og diskusjon rundt dokumentarfilmen Drone.

Publisert 7. sep. 2015 10:19

Forsøksdyr har vært sentrale for mange medisinske innovasjoner, men får sjeldent den oppmerksomheten de fortjener. TIKs Tone Druglitrø vil løfte dem frem i lyset.

Publisert 13. mai 2015 09:37

Sprikende meninger om kvaliteten på norske doktorgrader, melder forskning.no i dag. - Det er ikke forskningsmessig belegg for å hevde at kvaliteten har gått ned, sier TIKs Taran M. Thune.

Publisert 13. apr. 2015 11:30

Tirsdag 24. mars gjestet professor Olav Wicken OREECs årskonferanse, hvor han snakket om hva som må til for at nye energiteknologier skal kunne bli kostnadseffektive.

Publisert 22. jan. 2015 09:29

Presset på å redusere utslipp av drivhusgasser i verden er stort. Har vi oversett byenes potensielle rolle i overgangen til et grønnere samfunn? Dette var et av spørsmålene som ble diskutert når professor Fred Steward gjestet TIK-senteret 16.januar 2015.

Publisert 16. jan. 2015 16:02

Tverrfaglige studier fører ofte med seg usikkerhet knyttet til hva man kan jobbe med. Ved hjelp av LinkedIn har vi fått en pekepinn på hva tidligere studenter gjør i arbeidslivet.