Humanioras muligheter

Samfunnet trenger humanistiske fag. De humanistiske fagene utgjør en sentral samfunnsmessig beredskap, og kan gjøre oss bedre rustet til å takle kriser.

I forbindelse med overrekkelsen av rapporten Hva skal vi med humaniora?  har Aftenposten publisert en kronikk der forfatterne selv presenterer de viktigste funnene. Les hele kronikken på Aftenpostens sider og bli med i diskusjonen i kommentarfeltet.

Publisert 21. mars 2014 09:38 - Sist endret 14. nov. 2014 15:25