Ambisiøs strategi for helsesektoren

HelseOmsorg21 kommer med optimistiske og ambisiøse forslag. Men er de realistiske?

Foto: UiO

HelseOmsorg21 er en nasjonal strategiprosess hvor en strategigruppe fikk ansvaret for å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren. Strategien ble lagt fram for Helse- og omsorgsdepartementet 25.juni 2014.

TIK-professor Magnus Gulbrandsen har nå publisert en artikkel i tidsskriftet Forskningspolitikk om strategiens styrker og svakheter.

 

Publisert 5. nov. 2014 09:07 - Sist endret 5. nov. 2014 09:07