Fornøyde studenter i arbeidslivet

Årets kandidatundersøkelse viser at hele 9 av 10 TIK- og ESST-studenter er fornøyd eller svært fornøyd med sin nåværende jobb.

Foto: UiO/Francesco Saggio

Våren 2014 utførte Universitetet i Oslo en undersøkelse blant studenter uteksaminert i perioden 2011 – 2013. Undersøkelsen gir innsikt i hvordan kandidater fra UiO opplever overgangen til arbeidslivet og hvordan de vurderer sin utdanning fra UiO.

Gode på nytenkning og samarbeid

Studenter på TIK og ESST er over (fakultets-)gjennomsnittet fornøyd med sine ferdigheter innen samarbeid og evne til nytenking. Svært mange trekker også frem analytiske evner, kritisk tenkning og evnen til å jobbe med komplekse problemstillinger som svært nyttige lærdommer fra studiene.

Kandidatene var ikke like fornøyde med ferdighetene innen muntlig fremstilling og kontaktknytting. Noen ønsker også mer trening i å formidle fagstoff til ulike målgrupper. Dette er tilbakemeldinger TIK-senteret vil ta med seg videre.

Nødvendig med høyere utdannelse

Svarprosent:

  • 40% for hele UiO

Ved TIK-senteret fordeler svarprosenten seg slik:

  • 62% for TIK-programmet
  • 74% for ESST-programmet

Av TIK-studentene svarer ca. 75% at nåværende jobb krever utdannelse på masternivå. Ca. 6 av 10 ESST-studenter sier det samme om sine stillinger.

Studentgruppene skiller seg også litt på spørsmålet om hvor raskt de kom ut i jobb. Blant ESST-studentene var 65% i jobb 3 måneder etter endt utdannelse. TIK-studentene delte seg hovedsakelig i to, der den ene halvparten fikk jobb før endt utdannelse og den andre halvparten var i jobb etter 3 måneder.

Fornøyde med læringsmiljø og utbytte

Studentene fra begge masterprogrammer fremhever læringsmiljøet på UiO som positivt. 7 av 10 sier også at det er fornøyd eller svært fornøyd med det faglige utbyttet av studiene på UiO. Det er også gledelig å se at de fleste studentene opplever studiemiljøet som preget av samarbeid og deling.

 

 

Publisert 29. okt. 2014 16:00 - Sist endret 30. okt. 2014 11:04