Leting etter effektive tiltak mot arbeidsrelaterte transportulykker

Nytt forskningsprosjekt om arbeidsulykker.

Bilete: Tidsskriftet Samferdsel

Senter for teknologi, innovasjon og kultur er ein av samarbeidspartnarane i Transportøkonomisk Institutt sitt nye forskingsprosjekt: «Arbeidsrelaterte ulykker i veg, sjø- og lufttransport: omfang, årsaker og tiltak».

 

Formålet er å skape ein kunnskapsbase som grunnlag for effektive sikringsstiltak retta mot arbeidsrelaterte transportulykker.

Les meir om prosjektet i den nyeste utgåva av tidsskriftet Samferdsel.

Publisert 28. aug. 2014 13:15 - Sist endret 29. jan. 2019 10:16