2014

Publisert 27. nov. 2014 14:58

Er du interessert i utvikling av teknologier innen fornybar energi? RenTrans-prosjektet byr på flere spennende arrangementer i 2015. Hold av datoene allerede nå!

Publisert 27. mars 2014 10:55

Terje Osmundsen mener at oljeselskapene hindrer en politisk satsing på et grønt skifte i norsk energi. TIKs Jens Hanson sier seg langt på vei enig.

Publisert 21. mars 2014 09:38

Samfunnet trenger humanistiske fag. De humanistiske fagene utgjør en sentral samfunnsmessig beredskap, og kan gjøre oss bedre rustet til å takle kriser.

Publisert 3. feb. 2014 10:06

Redd Barna tester: Hva skjer når man inviterer ni personer med ulike bakgrunner til å snakke fritt i fem minutter rundt spørsmålet «Hva er god bistand»?