God kontakt mellom studenter og bedrifter

En fersk rapport fra NIFU viser at kontakt mellom studenter og arbeidsliv i studietiden øker studentens motivasjon til å fullføre studiene og kan også gi gode jobbmuligheter etter endt grad.

Taran Thune (Foto: UiO)

NIFU-rapporten, utarbeidet av blant andre Taran Thune, viser at hele 83 % av kandidatene som avla grad i 2011 oppgir en eller flere former for samarbeid med private eller offentlige virksomheter i løpet av studietiden.

Studentene peker på praktiske ferdigheter, innsyn i relevante arbeidsoppgaver, og økt motivasjon til å fullføre studiet som noen av gevinstene fra arbeidslivssamarbeid.

Mange opplyser at kontakten med arbeidslivet har gitt jobbmuligheter etter avlagt grad. Dette gjelder særlig studenter fra humaniora, samfunnsvitenskap og jurisdiske fag.

Les hele artikkelen på unversitetsavisa.no

Publisert 12. feb. 2013 09:08